Start Mga pagbabago sa pagdating ng mga espanyol

Mga pagbabago sa pagdating ng mga espanyol

m agandang epekto : - dahil sa kalakalang Galyon umunlad ang Maynila - malaking kita ng pamahalaan ay nakadagdag sa pananalapi ng bansahindi gaanong mabuting epekto ng Kalakalang Galyon : - napabayaan ang pamamahala sa mga lalawigan at pagpapaunlad ng pagsasaka at ang iba pang industriya - nakaranas ang mga tao ng kakulangan sa pagkain3.

Ang pagtatag ng mga paaralan ay isang paraan upang maitanim sa isipan ng mag-aaral ang Kristiyanismo.

Ang paaralang primarya para sa mga batang katutubo ay naitatag lamang sa huling bahagi ng ikalabinsiyam na siglo.

Ang kultural na pagbabago ng lahing Pilipino ay batay sa relihiyon.

Ang edukasyon ay pinamahalaan ng mga prayle sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga paaralang parokya (paaralan ng simbahan) na siyang naging isang paaralang itinatag sa Cebu.

Dahil sa di makatarungang paniningil ng buwis , nag- alsa ang mga Pilipino laban sa mga Kastila6. pangangalaga sa mga may kapansanan , mahihirap at kapuspaladnagsilbing bangko komersyal ng mga negosyante ipinautang ng mga prayle ang mga salapi at kumita ng malaking interes dumating ang panahon at naubos ang pondo .

OBRAS PIAS pondong kaloob ng mga mayayamang tao sa mga relihiyosong orden inilalaan para sa gawaing pagkakawanggawa sa mga sumusunod : 1. Di- nakabayad ng pagkakautang ang mga negosyante dahil sa pagkalugi sa mga lumulubog at nawawalang galyon .7.

At ang pangatlo ay ang Unibersidad ng San Felipe na tumagal hanggang 1726.

Ang paaralang bayan ay nagbukas ng paaralan para sa mga lalaki at isa para sa mga babae sa bawat munisipyo.

Ang mitolohiyang Pilipino at mga kuwentong bayan ay kinabibilangan ng mga salaysay at pamahiin hinggil sa mga masalamangkang mga nilalang at nilikha ng mga Pilipino.

Ito'y mga paniniwala na mula sa mga panahon bago dumating ang mga Espanyol at ipinakilala ang Kristyanismo.

Tinatawag itong cumplase Vice Real Patron- titulo din ng gobernador heneral bilang pinakamataas na kinatawan ng hari ng Espanya na may titulong Real Patron upang maiwasan ang pagmamalabis ng gbernador heneral , isinasagawa ang imbestigasyong tinatawag na residenciavisitador-isang opisyal ng pamahalaan ng Espanya na ipinadadala sa kolonya upang siyasatin ang paraan ng pamamahala nito .