Start Elucidating advanced guestbook 2 3 3

Elucidating advanced guestbook 2 3 3

తెలుగులో ఎవరూ చేయని గొప్ప ప్రయత్నం ...అంతా వెబ్ పోర్టల్ కి డబ్బులు ఎలా వస్తాయి అని లోచిస్తున్న సమయం లో డబ్బులు రావు అయినా మన సంస్కృతిని నిలపాలి అనే దృఢ సంకల్పం తో మీరు ప్రారంభించిన ఈ ప్రస్తానం అనంతం ....దీనికి ముగింపు లేదు...శ్రమ ....చేస్తున్న పనికి ఆనందం తప్పా..

I came here searching for a few Telugu poems written by one of our great Kavis..

Here are the lines that I remember from those poems. Gantaana Kavithanu Kadanu Throkkinchina Nannaya Bhattu lee naadu leru Kalahaala kanchu dhallala nuggu nuggu gaavinchu Sreenadhulee ve La leru Angaana Vaani nodaarchi jolalu paadu Pothanaamathyulee Proddu leru.. I remember it is written by Sri Deepala Pichayya Shastri gaaru.

I am ready to contribute for any of the techinical works in this website. Thanks Indeed, ఇట నస్పృశ్యత సంచరించుటకు దావేలేదు; విశ్వంభరా నటనంబున్‌ గబళించి గర్భమున విన్యస్తంబు గావించి, యు త్కటపుం బెబ్బులితోడ మేకఁ నొకప్రక్కన్‌జేర్చి జోకొట్టి యూ ఱట గల్పించు నభేదభావమును, ధర్మం బిందుఁగారాడెడిన్‌ వాకొనరాని గొప్ప ధనవంతుని నిద్దపుఁ బాలఱాతిగో రీకడఁ బారవేయఁబడి ప్రేలికలం బొరలాడు ప్రేత మే యాకటిచిచ్చునన్‌ గుమిలి, యార్చి, గతించిన పేదవాని దౌ నోకద!

Manikanta Hyderabad, Telangana India - 11/18/16 MST శాయి గారూ , నాగభూషణ రావు గారూ, నమస్కారాలు. వానికై వగవఁ డొక్కండు; దాఁచదు కాటినేలయున్‌ venkata krishna hyderabad, telangana india - 10/19/16 MDT Remarkable website and people who born in Telugu land, in particular Konaseema and living in other places or countries. TELUGU BHASHA THEEYANIDI TELUGU MAATHA CHAKKANIDI TELUGU VAADU GOPPAVAADU TELUGU NEELA MAHIMAANVITHAMAINADI CHANDRA SEKHAR SARMA VIJAYAWADA, ANDHRA PRADESH INDIA - 09/26/16 MDT Thank you so much for providing all the itihasa , padya collection in one place. Look forward for completed versions of ANdhra Bharatam and Bhagavatam Divya Sumana Chaganti Hyderabad, Telangana India - 09/19/16 MDT తెలుగు సహిత్యాన్ని ఆధునిక పద్ధతుల్లొ పఠకులకు అందించలన్న మీ ప్రయత్నం అభినందించదగినది. ఈ వెబ్ సైట్ ప్రచుర్యం పొందటానికి నావంతుగా ప్రయత్నిస్తాను...

రాజీవ్ మల్హోత్రా గారి "బీయింగ్ డిఫరెంట్" పుస్తకంలో ఈ విషయాలని చాలా వివరంగా చర్చించారు. Thank u sir Nirupama Dallas, - 06/06/16 MDT Sir, There used to be "Saamethalu" on your website.

తగు మార్పులు చేస్తారని ఆసిస్తూ వడియాల రంజిత్ కుమార్ వడియాల రంజిత్ కుమార్ విశాఖపట్టణం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ భారత దేశం - 08/12/16 MDT namaskaaramulu guruvulu variki. ela download cheskovalo savivaranga na mailki teliyaparachagalaru ani aashistunnaanu. Can you please arrange to provide the link for the same.

మరియు కుదిరితే పెద్ద బాలశిక్షని చేర్చగలరని ప్రార్ధన. Great work from you both and the site is full of knowledge and information. I think Most of our Telugu friends don't know about this site, we can spread the world about this wonderful site through facebook, whatsapp, twitter and any other possible media. వెంకట నాగేంద్ర కుమార్ పుట్టా సహాయ ఆచార్య, రసాయన శాస్త విభాగము గీతం విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాదు డా. We are enjoying the contents of your website "aandhrabharati.com". We appreciate your efforts in bringing such great contributions to Telugu poetry.

I will do my part, guys who ever read this please do the same. వెంకట నాగేంద్ర కుమార్ పుట్టా హైదరాబాదు, తెలంగాణా రాష్ట్రము భారత దేశము - 07/10/17 MDT మీ ప్రయత్నం అనితర సాధ్యం. We have been waiting for the remaining prabamdhakaavyamulu..............aamuktamaalyada etc. Sreeram PUNE, Maharastra INDIA - 06/20/17 MDT I am very glad to go through this site.

I request that a "Search" menu be provided for searing for the required topics on the site. నేను ఇటువంటి వనరు గురించి చాలా రోజులుగా ఎదురుచూచుచుంటిని.

Best Regards GLN Sastry GLN SASTRY HYDERABAD, Telangana India - 01/17/17 MST Aarya, Ea website chala bagundi, Mana Bharata Deshamlo Ippudu vunna Vidya vidnanni Marchali - Gurukula Patashalalu Prati Gramamulo Sthapinchali. తెలుగు భాషకు మీరు చేస్తున్న సేవ అప్రతిహతముగా సాగుగాక.

ఉడతాభక్తిగా మీ యజ్ఞంలో ఏదయినా నేను చేయగలిగినది ఉంటే - proof reading లాటిది - చెప్పండి. I am running in my age 71 Born in Amalapauram and living in Madras since 1949. P India - 09/28/16 MDT I SAW ANDHRABARATI WEBSITE AND IT IS VERY MUCH USEFUL FOR ALL TELUGU SPEAKING AND TELUGU PEOPLE ACROSS THE GLOBE. అయితే విధ్యర్దులందరూ ఇస్తపడే కధలు, కావ్యాలు కూడ పొందుపరిస్తె బాగుంటుందని నా అభిప్రయం... గిరి ప్రసాద్ శర్మ హైదరాబాద్ 9701609689 @ Founder President ప్రసాద్ శర్మ HYDERABAD , TELANGANA INDIA - 08/25/16 MDT Today I came to know about this site and I am happy about the content present herein. ఆత్మ మనుషులలో మాత్రమే కాదు జంతువులలో, మొక్కలలో కూడా ఉంటుందని నమ్ముతాం.